10 września, 2020  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/08/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy przetargu na sprzedaż energii elektrycznej