Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2015-12-30 @ 10:27:08. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

I. AKTYWA TRWAŁE 11 414 846,85 zł

Wartości niematerialne i prawne

8 513,81 zł

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

11 406 333,04 zł
  • Grunty
4 173 012,91 zł
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
    i wodnej
3 350 148,83 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny
326 563,25 zł
  • Środki transportu
0,0 zł
  • Inne środki trwałe
1 497 943,43 zł
II. AKTYWA OBROTOWE 757 054,67 zł
Opublikował:admin
Data publikacji:30.12.2015 08:17
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: