Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2015-12-30 @ 14:39:57. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Dane o majątku Muzeum Etnograficznego w Toruniu zgodne z bilansem na dzień 31.12.2014 r. wykazana są w kwotach netto i wynoszą:

 

I. AKTYWA TRWAŁE 11 414 846,85 zł
Wartości niematerialne i prawne 8 513,81 zł
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 11 406 333,04 zł
  • Grunty
4 173 012,91 zł
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
    i wodnej
3 350 148,83 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny
326 563,25 zł
  • Środki transportu
0,0 zł
  • Inne środki trwałe
2 058 664,62 zł
  • Środki trwałe w budowie
1 497 943,43 zł
II. AKTYWA OBROTOWE 757 054,67 zł

 

Opublikował:admin
Data publikacji:30.12.2015 08:17
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: