Wykaz stanowisk – osoby sprawujące funkcje oraz nr telefonów:

 

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
1. Hubert Czachowski dyrektor 56 6223649
2. Joanna Muszyńska zastępca dyrektora 56 6223649
3. Renata Szczepańska główna księgowa 56 6228091
4. Kinga Turska-Skowronek kierownik Działu Gospodarki i Rzemiosł 56 6228091
5. Artur Trapszyc kierownik Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych 56 6228091
6. Maria Pokrzywnicka kierownik Działu Edukacji 56 6228091
7. Ewa Tyczyńska kierownik Działu Architektury i Parków Etnograficznych 56 6228091
8. Bożena Olszewska kierownik Działu Sztuki i Estetyki 56 6210815
9. Hanna Łopatyńska kierownik Działu Folkloru 56 6210815
10. Katarzyna Czajkowska-Kordylewska kierownik  Działu Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealiów 56 6228091
11. Justyna Słomska-Nowak Kierownik Działu Wydawnictw i Biblioteki 56 6228091
12. Jolanta Jakubowska kierownik Archiwum Naukowego 56 6228091
13. Ewa Martin-Sobecka kierownik Działu Konserwacji Zbiorów 56 6228091
14. Hanna Formańska kierownik Działu Organizacyjnego 56 6228091
15. Zygmunt Grochowski kierownik Działu Technicznego 56 6228091

 

Opublikował:admin
Data publikacji:23.09.2015 11:20
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: