18 maja, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-1/PN/04/2017

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2017-05-18 @ 12:04:35. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr 67209-2017 z dn. 14.04.2017 r BZP  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

 

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego.

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.

 

dr Hubert Czachowski

Dyrektor

Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:18.05.2017 12:04
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane przez Bartłomiej Oleszek
  • Zaktualizowane 2017-05-18 @ 12:04:35 przez Bartłomiej Oleszek