29 marca, 2019  | 

Znak sprawy: TECH/270-1/PN/2019

Termin składania ofert: 2019/04/15 12:00

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na modernizację amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Termin składania ofert: 15.04.2019 r. do godz. 12.00. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 382992-N-2019 z dn. 2019-03-29.