16 września, 2019  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/2019

Termin składania ofert: 2019/10/02 12:00

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu ogłasza nabór ofert w przetargu na prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Termin składania ofert: 02.10.2019 do godz. 12.00 Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 597911-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.