3 marca, 2016  | 

Znak sprawy: TECH/270-1/PN/2016

Termin składania ofert: 2016/03/11 12:00

Muzeum Etnograficzne w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony na "Ochronę nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu". Ogłoszenie w BZP pod numerem 22263-2016 Znak sprawy: TECH/270-1/PN/2016