26 marca, 2021  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/TP/03/2021

Termin składania ofert: 2021/04/15 12:00

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wszczęło postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie Ustawy pzp z 11.09.2019 r, w trybie podstawowym na wykonanie przedmiotu zamówienia p.n. Renowacja elewacji budynku pofortecznego.

Wytworzył: Zygmunt Grochowski
Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:26.03.2021 14:34
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki