30 kwietnia, 2020  | 

Znak sprawy: TECH/270-1/PN/2020

Termin składania ofert: 2020/05/12 12:00

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu ogłasza postępowanie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi pn. "Ochrona osób, nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu". Termin składania ofert: 2020-05-12, godzina: 12:00.